Trung tâm môi trường và sản xuất sạch tuyển dụng 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Phạm Quốc Bảo
Bảo PQ
08:59 01/11/22 trong Tin chuyên ngành
08:59 01/11/22 373 lượt xem
Mục lục
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2022
tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch,
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) thông báo
xét tuyển viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất
sạch, Cục ATMT như sau:
1. Chỉ tiêu
TT Đơn vị Vị trí công
tác cần
tuyển
Số
lượng
Yêu cầu năng lực
1 Phòng Tư
vấn và Công
nghệ
Viên chức 01 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành
Công nghệ môi trường; Kỹ thuật môi trường.
- Có khả năng giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác dài ngày.
- Ưu tiên ứng viên có trên 05 kinh nghiệm.
2 Phòng Quan
trắc môi
trường và
An toàn hóa
chất
Viên chức 02 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành
Hóa học; Môi trường.
- Có khả năng giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác dài ngày.
- Ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng
thành thạo các thiết bị quan trắc môi trường.
3 Phòng Phân
tích
Viên chức 02 - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi
trường, Hóa học, Sinh học.
- Có khả năng giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác dài ngày.
4 Phòng Hành
chính Tổng
hợp
Kế toán
viên
01 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế
toán (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trường Đại
học kinh tế quốc dân, Học viện tài chính).
- Có trình độ về luật kế toán và luật thuế hiện
hành.
- Có trách nhiệm với công việc được giao;
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel,
PowerPoint.;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
- Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách
nhiệm cao, có thể chịu được áp lực trong công
việc.

2
5 Phòng Kế
hoạch
Viên chức 01 - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế.
- Có khả năng giải quyết công việc độc lập,
làm việc theo nhóm.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có thể đi công tác.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị
trí việc làm dự tuyển;
e) Trình độ Tiếng Anh: Tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt
Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm
2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
g) Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014
của Bộ Thông tin và Truyền thông.
h) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.
3. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu số 01 theo Nghị định số
115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020);
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do
cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 06 tháng do cơ quan y tế đủ
điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số
14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
khám sức khỏe;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu
có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại nếu không tham gia dự
thi hoặc không trúng tuyển
4. Thời gian nhận hồ sơ
Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp trong khoàng thời gian từ ngày 01 tháng 11
năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 (giờ hành chính), tại Phòng Hành
chính Tổng hợp, Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Tầng 14, Tòa nhà Bộ
Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Không nhận hồ sơ nộp hộ.
3
5. Nội dung xét tuyển
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người
dự tuyển.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
6. Thời gian dự kiến xét tuyển: 01 ngày, trong tháng 12 năm 2022.
7. Địa điểm: Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Tầng 14, Tòa nhà Bộ
Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
8. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh./.
 
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

16:53 03/01/23 312 lượt xem
Trung tâm môi trường và sản xuất sạch tuyển dụng 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

08:59 01/11/22 374 lượt xem
Thực trạng hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trước đây) đã xây dựng và đưa vào hoạt động mạng lưới trạm quan trắc môi trường quốc gia.

15:29 15/03/21 594 lượt xem
Trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp: “Người lính” canh phòng ô nhiễm

Trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp: “Người lính” canh phòng ô nhiễm

15:25 15/03/21 541 lượt xem
Cấp thiết xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường

(TN&MT) - Tiểu dự án “Xây dựng dữ liệu lĩnh vực quan trắc môi trường” được thực hiện, sẽ là công cụ hỗ trợ quản lý, điều phối hoạt động quan trắc môi trường trên toàn quốc, góp phần thống nhất quản lý, trao đổi số liệu quan trắc môi trường giữa các Bộ, ngành và địa phương.

15:17 15/03/21 563 lượt xem
Trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp: “Người lính” canh phòng ô nhiễm

Trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp: “Người lính” canh phòng ô nhiễm

15:25 15/03/21 541 lượt xem
Thực trạng hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trước đây) đã xây dựng và đưa vào hoạt động mạng lưới trạm quan trắc môi trường quốc gia.

15:29 15/03/21 594 lượt xem
Hotline
098.762.7201
Zalo
098.762.7201
Viber
098.762.7201
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram