Chiều 13/1, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hội đồng xét duyệt về Tiểu dự án Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường, thuộc dự án thành phần Xây dựng Dữ liệu quan trắc của Bộ TN&MT, kết nối với hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT. Tiểu dự án do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, thuộc Tổng cục Môi trường thực hiện.

Đại diện Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc cho biết, hiện nay, Bộ TN&MT và các Sở TN&MT địa phương đang thực hiện các hoạt động quan trắc định kỳ nước mặt lục địa tại các vị trí/điểm trên khắp cả nước, đồng thời, đang tiếp tục thiết lập mạng lưới trạm quan trắc không khí tự động, liên tục. Nhằm đảm bảo việc quan trắc, thu nhận, truyền dẫn số liệu để các cơ quan quản lý theo dõi, giám sát được chất lượng môi trường không khí, chất lượng môi trường nước, Tổng cục Môi trường được giao chủ trì Tiểu dự án Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc là đơn vị trực tiếp thực hiện.

Cấp thiết xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường

Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trình bày về tiểu dự án

Mục tiêu dự án đặt ra là hoàn thiện nền tảng, phương thức thu thập, lưu trữ, tạo lập cơ sở dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường từ đó có thể phân tích, xử lý dữ liệu quan trắc môi trường với giải pháp công nghệ hiện đại, cung cấp đầy đủ thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Bộ TN&MT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất nước.Tiểu dự án Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường khi được phê duyệt triển khai, sẽ tạo lập nguồn dữ liệu đầu vào để giúp cơ quan quản lý Nhà nước chủ động trong công tác kiểm soát chất lượng môi trường và dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường như không khí, môi trường nước…

Theo đó, hệ thống này có khả năng tiếp nhận, xử lý, tổng hợp dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường (tự động liên tục, định kỳ) từ trung ương đến địa phương. Tăng cường, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quan trắc môi trường nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, Chính phủ điện tử và các dịch vụ công trực tuyến ngành TN&MT.

Thiết lập được hệ thống kết nối thông tin trong trong lĩnh vực quan trắc môi trường đầy đủ, thống nhất trên toàn quốc, tạo khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường giữa các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường từ trung ương tới địa phương.

Xây dựng, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường nhằm cung cấp, cập nhật thường xuyên, liên tục các thông tin, dữ liệu cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đánh giá chất lượng môi trường.

Cấp thiết xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường 1

Toàn cảnh cuộc họp

“Sản phẩm dự án được xây dựng trên nền tảng tiên tiến, hiện đại phục vụ thu thập, kiểm soát các dữ liệu có khối lượng lớn; nhiều định dạng; nhiều cách thức từ trực tiếp, gián tiếp từ thiết bị…, đảm bảo thu thập đẩy đủ, tập trung, đúng dữ liệu. Áp dụng công nghệ AI để tự động theo dõi, giám sát phát thông minh. Tự động phát hiện dữ liệu bất thường, dữ liệu không đáng tin cậy. Tự động phân tích màu chất ô nhiễm, kết hợp với số liệu quan trắc để đưa ra các cảnh báo chính xác, kịp thời”, lãnh đạo Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc cho biết.

Đánh giá rất cao vai trò, ý nghĩa của tiểu dự án này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng nhấn mạnh, việc xây dựng Tiểu dự án “Xây dựng dữ liệu lĩnh vực quan trắc môi trường” là cấp thiết, khi đảm bảo số liệu đầu vào cho việc kiểm soát ô nhiễm. Mặt khác, sản phẩm dự án cũng nhằm nâng cao ứng dụng phục vụ cho hoạt động của Chính phủ điện tử ngành TN&MT và các dịch vụ công trực tuyến, nhằm đáp ứng các yêu cầu số hoá Chính phủ và Cách mạng công nghiệp 4.0.

“Dự án đáp ứng các quy định, yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường và quan trắc môi trường của Luật bảo vệ môi trường 2020 vừa được Quốc hội thông qua. Đây là công cụ hỗ trợ trong quản lý, điều phối hoạt động quan trắc môi trường trên toàn quốc, góp phần thống nhất quản lý, trao đổi số liệu quan trắc môi trường giữa các Bộ, ngành và địa phương”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thay mặt Hội đồng, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu, Tổng cục Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Vụ Kế hoạch tài chính chỉnh sửa, hoàn thiện tiểu dự án, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.