Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Phạm Quốc Bảo
Bảo PQ
16:53 03/01/23 trong Tin chuyên ngành
16:53 03/01/23 403 lượt xem
Trung tâm môi trường và sản xuất sạch tuyển dụng 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Phạm Quốc Bảo
Bảo PQ
08:59 01/11/22 trong Tin chuyên ngành
08:59 01/11/22 464 lượt xem
Cấp thiết xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường

(TN&MT) - Tiểu dự án “Xây dựng dữ liệu lĩnh vực quan trắc môi trường” được thực hiện, sẽ là công cụ hỗ trợ quản lý, điều phối hoạt động quan trắc môi trường trên toàn quốc, góp phần thống nhất quản lý, trao đổi số liệu quan trắc môi trường giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Vương Đình Anh
Anh VĐ
15:17 15/03/21 trong Tin chuyên ngành
15:17 15/03/21 682 lượt xem
Trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp: “Người lính” canh phòng ô nhiễm

Trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp: “Người lính” canh phòng ô nhiễm

Vương Đình Anh
Anh VĐ
15:25 15/03/21 trong Tin chuyên ngành
15:25 15/03/21 631 lượt xem
Mạng lưới các trạm quan trắc chuyên đề thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia

Vương Đình Anh
Anh VĐ
15:28 15/03/21 trong Tin chuyên ngành
15:28 15/03/21 771 lượt xem
Thực trạng hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trước đây) đã xây dựng và đưa vào hoạt động mạng lưới trạm quan trắc môi trường quốc gia.

Vương Đình Anh
Anh VĐ
15:29 15/03/21 trong Tin chuyên ngành
15:29 15/03/21 690 lượt xem
Hotline
098.762.7201
Zalo
098.762.7201