Sơ đồ tổ chức

Giám đốc, Phòng hành chính tổng hợp, Phòng kế hoạch, Phòng quan trắc môi trường và an toàn hóa chất, Phòng phân tích, Phòng tư vấn và công nghệ

14:07 12/03/21 613 lượt xem
Bộ máy nhân sự

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành bại của Công ty, là nguồn tài sản vô giá cần quan tâm nuôi dưỡng và phát triển.

14:10 12/03/21 567 lượt xem
Cơ sở vật chất

CECP có các trang thiết bị hiện đại và phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phục vụ các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường, tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường, tư vấn SXSH. Các thiết bị này bao gồm:

14:01 17/03/21 470 lượt xem
Dự án tiêu biểu

Với bộ máy lãnh đạo tổ chức điều hành gọn nhẹ, năng động, phù hợp với cơ chế thị trường. Đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên các dự án quan trắc và phân tích môi trường, ...

14:06 17/03/21 446 lượt xem
Hồ sơ pháp lý

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Chứng chỉ công nhận, Quyết định ...

14:06 17/03/21 338 lượt xem
Hotline
098.762.7201
Zalo
098.762.7201
Viber
098.762.7201
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram