Bộ máy nhân sự

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành bại của Công ty, là nguồn tài sản vô giá cần quan tâm nuôi dưỡng và phát triển.

Hiện nay, số cán bộ đang công tác tại CECP là 20 người, tất cả cán bộ của CECP đều có trình độ đại học và trên đại học với các chuyên ngành: Hoá học, khoa học môi trường, cấp thoát nước, kỹ thuật môi trường. Cán bộ của CECP là những người giàu kinh nghiệm và đã từng làm việc tại các đơn vị tư vấn, nghiên cứu khoa học hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ cán bộ của CECP có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức, thực hiện các dự án về môi trường trong nước và Quốc tế. Bên cạnh đó, CECP có một lực lượng cộng tác viên với trình độ chuyên môn cao giúp cho CECP luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ với tính yêu cầu đa ngành cao.

Danh sách cán bộ hiện đang công tác tại CECP

 
STT Họ và tên Chuyên ngành Trình độ Kinh nghiệm
Giám đốc: Cao Duy Bảo Kỹ thuật môi trường Thạc sĩ 17 năm
Lê Thị Hồng Thanh Cấp thoát nước Kỹ sư 25 năm
Đặng Thị Kiều Ly Kinh tế Cử nhân 20 năm
Bùi Thị Thơm Hóa học, Khoa học môi trường Thạc sĩ 15 năm
Phí Thị Hiền Hoá học, Khoa học môi trường Cử nhân 16 năm
Phạm Biên Cương Hóa học, Khoa học môi trường Thạc sĩ 16 năm
Vũ Đức Thắng Kỹ thuật môi trường Thạc sĩ 14 năm
Hoàng Thế Phi Khoa học môi trường Thạc sĩ 17 năm
Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa học Môi trường Thạc sĩ 10 năm
Dương Việt Anh Khoa học môi trường Thạc sĩ 5 năm
Trần Mạnh Đạt Hóa phân tích Cử nhân 7 năm
Nguyễn Viết Hoàng Công nghệ kỹ thuật hóa học Kĩ sư 7 năm
Trần Mạnh Quân Khoa học môi trường Thạc sĩ 10 năm
Phan Quốc Bảo Kĩ thuật môi trường Kĩ sư 7 năm
Nguyễn Sơn Tùng Khoa học môi trường Cử nhân 6 năm
Phạm Thị Hương Khoa học môi trường Cử nhân 2 năm
Nguyễn Nam Giang Khoa học môi trường Thạc sĩ 4 năm
Cao Duy Sơn Kĩ thuật môi trường Kĩ sư 1 năm
Nguyễn Thị Hân Kinh tế Cử nhân 12 năm
Trần Thu Hà Khoa học môi trường Cử nhân 10 năm
Hotline
0975.495.851
Zalo
0975.495.851