Cơ sở vật chất

CECP có các trang thiết bị hiện đại và phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phục vụ các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường, tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường, tư vấn SXSH. Các thiết bị này bao gồm:

STT Tên thiết bị Ảnh minh họa Chức năng
I NHÓM THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM
 1.  
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Contra AA 300
Hãng sản xuất: Analytik Jena - Đức
Cơ sở vật chất
 • Xác định các kim loại nặng trong mẫu môi trường, thực phẩm, dược phẩm.
 1.  
Máy quang phổ hấp thụ phân tử
UV-VIS Carry 50
Hãng sản xuất: Varian - USA
Cơ sở vật chất 1
 • Xác định các anion, kim loại trong mẫu môi trường, thực phẩm.
 • Xác định một số thành phần trong dược phẩm.
 1.  
Máy sắc ký khí GC 7890 A
Hãng sản xuất: Agilent - USA
Cơ sở vật chất 2
 • Xác định các họ thuốc trừ sâu, PCBs, Hydro carbon, các hợp chất gây mùi trong mẫu môi trường, thực phẩm.
 1.  
Máy sắc ký lỏng HPLC 1200 series
Hãng sản xuất: Agilent - USA
 
Cơ sở vật chất 3
 • Xác định các thành phần hữu cơ như PAH, thuốc bảo vệ thực vật, chất hoạt động bề mặt trong môi trường, thực phẩm,…
 • Xác định các thành phần trong dược phẩm, phụ gia thực phẩm,…
 1.  
Thiết bị xử lý mẫu vi sóng
Hãng sản xuất: Berghof-Đức
Cơ sở vật chất 4
 • Xử lý các mẫu đất, nước, thực phẩm.
 1.  
Thiết bị chưng cất đạm UDK 132
Hãng sản xuất: Velp – Italy
Cơ sở vật chất 5
 • Xác định hàm lượng nitơ Kjeldahl, cồn, amoniac, cyande, phenol… trong mẫu môi trường và thực phẩm.
 1.  
Máy phân tích tổng nitơ-tổng cabon hữu cơ Multi N/C 3100
Hãng sản xuất: Analytik Jena-Đức
Cơ sở vật chất 6
 • Xác định hàm lượng nitơ tổng số, hàm lượng các bon hữu cơ và vô cơ tổng số trong nước.
 1.  
Thiết bị phân tích BOD gồm: thiết bị đo, tủ ủ.
Hãng sản xuất: Aqualytic - Đức
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgkkxOwYsGEsssNhKy9Pcf-elG3GRw-FDzK3GLorKSRo6tpwx6sQ
Cơ sở vật chất 7
 • Xác định BOD5 của nước và nước thải.
 1.  
Thiết bị xác định COD gồm: máy đo, bếp đun
Hãng sản xuất: Aqualytic - Đức
Cơ sở vật chất 8
 • Xác định COD trong nước và nước thải.
 1.  
Thiết bị xác định tổng dầu mỡ trong nước OCMA-355
Hãng sản xuất: Horiba-Nhật Bản
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgkkxOwYsGEsssNhKy9Pcf-elG3GRw-FDzK3GLorKSRo6tpwx6sQ https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgkkxOwYsGEsssNhKy9Pcf-elG3GRw-FDzK3GLorKSRo6tpwx6sQ
Cơ sở vật chất 9
 • Xác định hàm lượng dầu mỡ tổng số trong nước, nước thải và đất.
 1.  
Thiết bị đo hoạt độ phóng xạ anpha và beta trong nước UMF 2000
Hãng sản xuất: SPC “Doza” - Nga
Cơ sở vật chất 10
 • Xác định hoạt độ phóng xạ anpha và beta trong nước thải, nước mặt và nước dưới đất.
 1.  
Các thiết bị khác phục vụ việc xử lý mẫu, đo các thông số hoá lý như: máy đo pH, độ dẫn, hoá chất tiêu hao, dụng cụ thuỷ tinh, cân, tủ chứa hoá chất, tủ lạnh sâu bảo quản mẫu, tủ ấm, máy cất nước…
Xuất xứ: G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjBVauqifSqH_L-6d5dd7QlWa6FkaUS0F2omjWVLlHRs4zADJsrw
Cơ sở vật chất 11
 • Phục vụ xử lý mấu, bảo quản và phân tích mẫu.
II NHÓM THIẾT BỊ ĐO HIÊN TRƯỜNG
 1.  
Máy đo độ ồn RION NL-21, ACO
Hãng sản xuất: RION, ACO -Japan
Cơ sở vật chất 12
 • Xác định độ ồn trong môi trường.
 1.  
Máy đo độ ồn dải tần NL-42
Hãng sản xuất: RION
Cơ sở vật chất 13
 • Xác định độ ồn trong môi trường.
 1.  
Máy đo độ rung động VM-82
Hãng sản xuất: RION-Japan
Cơ sở vật chất 14
 • Xác định độ rung đông của các thiết bị và khu vực làm việc.
 1.  
Máy đo độ rung địa chấn 3 phương ACO TYPE 3233
Hãng sản xuất : ACO-Japan
Cơ sở vật chất 15
 • Xác định độ rung địa chấn
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Extech 407113
Hãng sản xuất : Extech-USA
Cơ sở vật chất 16
 • Xác định điều kiện vi khí hậu (nhiệt độ, vận tốc gió).
 1.  
Máy đo nhiệt- ẩm – áp suất MHB 382SD
Hãng sản xuất : Lutron-USA
Cơ sở vật chất 17
 • Xác định điều kiện vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất)
Máy đo vi khí hậu TESTO 410-2
Hãng sản xuất : TESTO
Cơ sở vật chất 18
 • Độ ẩm: 0÷100%RH
Sai số và độ phân giải: ± 2,5%.
 • Nhiệt độ: -0÷50oC
Sai số ± 0,5oC. Độ phân giải 0,1oC.
 • Vận tốc : 0,4÷20m/s
Sai số (0,2m/s ± 2%mv). Độ phân giải: 0,1
 1.  
Thiết bị lấy mẫu khí thể tích lớn Staplex
Hãng sản xuất : Staplex –USA
Cơ sở vật chất 19
 • Xác định thành phần bụi theo kích thước cỡ hạt trong không khí.
 1.  
Thiết bị lấy mẫu khí thể tích nhỏ gồm bơm lấy mẫu và impinger.
Hãng sản xuất : SKC-USA
Cơ sở vật chất 20
 • Xác định hàm lượng bụi, khí trong môi trường.
 1.  
Thiết bị lấy mẫu khí thể tích nhỏ gồm bơm lấy mẫu, impinger, tripod
Hãng sản xuất : Sibata-Japan
 • Xác định hàm lượng khí độc trong môi trường.
Thiết bị quan trắc phát thải nguồn tĩnh MC-500
Hãng sản xuất: APEX-USA
Cơ sở vật chất 21
 • Xác định thành phần khí thải trong ống khói
 • Xác định hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.
 1.  
Thiết bị phân tích khí thải tại nguồn Testo 350-XL
Hãng sản xuất: Testo - Đức
Cơ sở vật chất 22
 • Xác định thành phần khí thải trong ống khói (SO2, NOx , CO, CO2, O2, H2S, nhiệt độ, lưu lượng, vận tốc).
 • Xác định hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.
 1.  
Thiết bị phân tích khí thải tại nguồn Testo 350
Hãng sản xuất: Testo - Đức
 • Xác định thành phần khí thải trong ống khói (SO2, NO, NO2, CO, CO2, O2, H2S, nhiệt độ, lưu lượng, vận tốc).
 • Xác định hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.
 1.  
Thiết bị phân tích khí thải tại nguồn Landcom
Hãng sản xuất: Landcom-EU
Cơ sở vật chất 23
 • Xác định thành phần khí thải trong ống khói
 • Xác định hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.
 1.  
Thiết bị đo khí đa chỉ tiêu DirectSenseTMOX
Hãng sản xuất: GrayWolf -USA
Cơ sở vật chất 24
 • Xác định thành phần khí trong môi trường không khí trong nhà và ngoài trời.
 1.  
Thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang và thẳng đứng
Hãng sản xuất: Wildco – USA
Cơ sở vật chất 25
 • Lấy mẫu nước theo phương ngang hoặc phương thẳng đứng.
 1.  
Thiết bị lấy mẫu và phân tích đất tại hiện trường.
Hãng sản xuất: Benmea - dow và Palintest – USA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN3b7g0m0Hha-qmbKqr3YWjIaBb_3OS8uqBw-xoOVkZfrXiHth
Cơ sở vật chất 26
 • Lấy mẫu đất và xác định một số tính chất lý hoá của đất.
 1.  
Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy kênh hở  RBC FLUMES
Hãng sản xuất : Eikelkamp - Hà Lan
 • Xác định lưu lượng thực của kênh hở.
 1.  
Thiết bị đo đa chỉ tiêu Hanna HI-9829
Hãng sản xuất: Hanna - Italia
Cơ sở vật chất 27
 • Xác định các chỉ tiêu hoá lý trong nước và nước thải tại hiện trường.
 1.  
Các trang thiết bị khác phục vụ việc lấy mẫu: ô tô chuyên dụng, xe đẩy, xuồng cao su, bảo hộ lao động, thiết bị phòng độc,…
Xuất xứ: G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển)
 • Hỗ trợ lấy mẫu.
Hotline
0975.495.851
Zalo
0975.495.851