Dự án tiêu biểu

Với bộ máy lãnh đạo tổ chức điều hành gọn nhẹ, năng động, phù hợp với cơ chế thị trường. Đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên các dự án quan trắc và phân tích môi trường, ...

STT Tóm tắt dự án Địa điểm Thời gian
I Dự án quan trắc và phân tích môi trường
 1.  
Giám sát môi trường giai đoạn thi công Gói thầu A5 (Đoạn Yên Bái) – Dự ánđường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Khách hàng: Keangnam Enterprises (Hàn Quốc)
Mô tả công việc thực hiện:
 • Quan trắc đánh giá môi trường xung quanh khu vực dự án trong giai đoạn thi công
 • Khảo sát, quan trắc tiếng ồn
 • Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn
 • Hoàn thành báo cáo môi trường trình Chủ đầu tư (VEC) và ADB
Yên Bái 2011-2014
 1.  
Lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Nhiệt Điện Na Dương năm 2010 - 2019 Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV)
Khách hàng: Công ty Nhiệt Điện Na Dương (TKV)
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực nhà máy nhiệt điện, bãi thải xỉ than, khu vực dân cư
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng từ tiếng ồn của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Lạng Sơn 2010-2019
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Khách hàng: Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu và phân tích môi trường và quan trắc tiếng ồn, độ rung khu vực công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Quảng Ninh 2018-2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Nhiệt điện Sơn Động
Khách hàng: Công ty Nhiệt điện Sơn Động
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực nhà máy nhiệt điện, bãi thải xỉ than, khu vực dân cư
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Bắc Giang 2016-2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Điện lực Hải Dương
Khách hàng: Công ty Điện lực Hải Dương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải tại trụ sở Công ty và các chi nhánh Điện lực huyện, điện lực Thành phố, các trạm trung gian
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Hải Dương 2015-2016
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Khách hàng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt và quan trắc tiếng ồn tại khu vực nhà máy nhiệt điện, bãi thải xỉ than, khu vực dân cư
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Hải Dương 2015-2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
Khách hàng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt và quan trắc tiếng ồn tại khu vực nhà máy nhiệt điện, bãi thải xỉ than, khu vực dân cư
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Quảng Ninh 2018 - 2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty TNHH Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát
Khách hàng: Công ty TNHH Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực nhà máy
Lai Châu 2020
 1.  
Lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2010 –2019 Công ty TNHH Một thành viên Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc
Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực nhà máy bãi thải xỉ than, khu vực dân cư
 • Khảo sát, quan trắc tiếng ồn
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Thực hiện các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn trong khu vực tháp chưng cất amoni và khu vực tháp tạo hạt của xưởng ure
Bắc Giang 2010- 2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM
Khách hàng: Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt, nước ngầm, xỉ thải, bã thải Gyps và quan trắc tiếng ồn tại khu vực nhà máy
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Hải Phòng 2018 - 2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty TNHH MTV Than Na Dương
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Than Na Dương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt, nước ngầm tại khu vực công ty, khu khai thác, khu chế biến, đường vận chuyển và khu dân cư
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn phát sinh từ quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Lạng Sơn 2016-
2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Điện lực Bắc Giang
Khách hàng: Công ty Điện lực Bắc Giang
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải tại trụ sở Công ty và các chi nhánh Điện lực huyện, điện lực Thành phố, các trạm trung gian
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn, điện từ trường tới khu vực xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Bắc Giang 2014-2017
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Cụm Công nghiệp Bạch Hạc
Khách hàng: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực Cụm công nghiệp, khu vực dân cư
 • Khảo sát, quan trắc tiếng ồn, độ rung tại khu vực Cụm công nghiệp, khu vực dân cư
 • Đánh giá mức độ ô nhiễm môi môi trường xung quanh
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm môi trường
Phú Thọ 2015-2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Khu Công nghiệp Thụy Vân
Khách hàng: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực Cụm công nghiệp, khu vực dân cư
 • Khảo sát, quan trắc tiếng ồn, độ rung tại khu vực Khu công nghiệp, khu vực dân cư
 • Đánh giá mức độ ô nhiễm môi môi trường xung quanh
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm môi trường
Phú Thọ 2015-2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Khu Công nghiệp Trung Hà
Khách hàng: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực Cụm công nghiệp, khu vực dân cư
 • Khảo sát, quan trắc tiếng ồn, độ rung tại khu vực Khu công nghiệp, khu vực dân cư
 • Đánh giá mức độ ô nhiễm môi môi trường xung quanh
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm môi trường
Phú Thọ 2015-2020
 1.  
Dự án mở rộng hệ thống cấp và thoát nước TX Uông Bí, Quảng Ninh
Khách hàng: Công ty CP Xây dựng và Môi trường Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Tiến hành khảo sát hiện trạng môi trường tự nhiên tại khu vực dự án
 • Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc, cung cấp báo cáo về chất lượng môi trường nền cho tư vấn chính
Quảng Ninh 8/2010
 1.  
Dự án cải tạo giao thông đường thủy khu vực miền Bắc
Khách hàng: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại VIPO
Mô tả công việc thực hiện:
Thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích các thông số chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung, nước, trầm tích, đất, mẫu cá và thực vật… tại các khu vực thực hiện dự án
Miền Bắc 2013-2014
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Giấy Tissue Sông Đuống
Khách hàng: Công ty Giấy Tissue Sông Đuống
Mô tả công việc thực hiện:
 • Thực hiện Quan trắc môi trường lao động, nước thải, khí thải, nước ngầm, bùn thải và quan trắc tiếng ồn, độ rung
 • Lập báo cáo môi trường định kỳ
 • Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, độ rung
Long Biên, Hà Nội 2008 -2014
 1.  
Quan trắc, đánh giá và dự báo mức độ ô nhiễm không khí do các khí thải độc hại gây ra tại một số ngành công nghiệp
Khách hàng: Bộ Công thương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Tiến hành thu thập số liệu về ô nhiễm không khí gây ra bởi các hoạt động công nghiệp tại Việt Nam
 • Quan trắc ô nhiễm môi trường không khí tại các cơ sở công nghiệp trực thuộc Bộ Công thương và các khu công nghiệp trọng điểm
 • Xử lý số liệu, mô hình hoá và đưa ra dự báo về ô nhiễm không khí do các khí thải độc hại gây ra tại một số ngành công nghiệp
Việt Nam 2009
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty TNHH Đầu tư dầu khí Hà Nội
Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư dầu khí Hà Nội
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước sinh hoạt tại khu vực Công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Hà Nội 2015-2019
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà
Khách hàng: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu và phân tích mẫu khí, nước thải, nước sinh hoạt tại khu vực Công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Yên Bái 2015-2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Tổng Công ty Giấy Việt Nam
Khách hàng: Tổng Công ty Giấy Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu và phân tích mẫu khí, nước thải, nước mặt khu vực trong Công ty và xung quanh Công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Phú Thọ 2017-2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền
Khách hàng: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu và phân tích mẫu khí, nước thải, nước sinh hoạt tại khu vực Công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Hà Nội 2016 - 2018
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - VINACOMIN
Khách hàng: Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu và phân tích môi trường khu vực công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Quảng Ninh 2017-
2018
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Gạch men Tasa
Khách hàng: Công ty Cổ phần Gạch men Tasa
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu và phân tích môi trường khu vực công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Phú Thọ 2016 -
2018
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Việt Vương
Khách hàng: Công ty Cổ phần Việt Vương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu và phân tích môi trường khu vực công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Phú Thọ 2017-2019
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco
Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực trong Công ty và xung quanh Công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Hưng Yên 2016-2020
 1.  
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng
Khách hàng: Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lấy mẫu và phân tích mẫu khí, nước thải, nước sinh hoạt, mẫu đất,… tại khu vực Công ty
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Hải Phòng 2010-2019
 1.  
Xây dựng Báo cáo cải thiện môi trường xung quanh các dự án trình diễn của CPI
Khách hàng: Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI)-DANIDA-Đan Mạch
Mô tả công việc thực hiện:
 • Tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng xung quanh các doanh nghiệp được hỗ trợ bởi CPI về vấn đề mức độ cải thiện môi trường sau khi dự án đi vào hoạt động;
 • Lập báo cáo đánh giá mức độ cải thiện môi trường xung quanh khu vực dự án.
Bến Tre Quảng Nam Nghệ An
Phú Thọ
Thái Nguyên
2011
II Dự án tư vấn môi trường và chuyển giao công nghệ
 1.  
Lập Hồ sơ Xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội tại Bệnh viện đa khoa Tràng An
Khách hàng: Bệnh viện đa khoa Tràng An
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải của Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An vào hệ thống thoát nước Thành Phố Hà Nội
Hà Nội 2013
 1.  
Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập hồ sơ xin phép xả thải và khai thác nước dưới đất
Khách hàng: Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
 • Lập hồ sơ khai thác nước ngầm
Hà Nội 2013-2014
 1.  
Lập Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
Khách hàng:  Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
Hà Nội 2014
 1.  
Lập Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước và xin cấp phép khai thác nước dưới đất tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Khách hàng: Bệnh viện Nhi Trung ương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và Giấy phép khai thác nước dưới đất tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Hà Nội 2014
 1.  
Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần gạch men TASA
Khách hàng: Công ty CP gạch men TASA
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần gạch men TASA
 • Trình, bảo vệ kết quả báo cáo tại cơ quan có thẩm quyền
Phú Thọ 2015
 1.  
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất cửa gỗ xuất khẩu
Khách hàng: Công ty CP TASA - WOOD
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập báo cáo ĐTM và trình, bảo vệ tại các cơ quan có thẩm quyền
Phú Thọ 2015
 1.  
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Nhà máy chế biến gỗ - KCN Thụy Vân
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thương mại Viresin
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập báo cáo ĐTM và trình, bảo vệ tại các cơ quan có thẩm quyền
Phú Thọ 2015
 1.  
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Hòa Thuận, tỉnh Cao Bằng
Khách hàng: Công ty Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập báo cáo ĐTM và trình, bảo vệ tại các cơ quan có thẩm quyền
Cao Bằng 2015
 1.  
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4
Khách hàng: Công ty Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập báo cáo ĐTM và trình, bảo vệ tại các cơ quan có thẩm quyền
Bình Định 2016
 1.  
Lập, phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Kim Sơn huyện Gia Lâm và Cửa hàng xăng dầu 84 quận Long Biên
Khách hàng: Công ty xăng dầu khu vực 1
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập kế hoạch Bảo vệ môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Kim Sơn và cửa hàng xăng dầu 84, trình các cơ quan có thẩm quyền
Hà Nội 2016
 1.  
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khu vực Cơ sở nghiên cứu thực nghiệm vật liệu nổ công nghiệp – Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp
Khách hàng: Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập báo cáo ĐTM và trình, bảo vệ tại các cơ quan có thẩm quyền
Quảng Ninh 2016
 1.  
Lập Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước tại Nhà máy thủy điện Huội Quảng và Nhà máy Thủy điện Bản Chát
Khách hàng: Công ty thủy điện Huội Quảng – Bản Chát
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải của Nhà máy thủy điện Huội Quảng – tỉnh Sơn La và Nhà máy thủy điện Bản Chát – tỉnh Lai Châu
Sơn La, Lai Châu 2017
 1.  
Lập Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước tại Công ty TNHH Trung tâm Công nghệ Quốc tế Hà Nội
Khách hàng: Công ty TNHH Trung tâm Công nghệ Quốc tế Hà Nội
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải của Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An vào hệ thống thoát nước Thành Phố Hà Nội
Hà Nội 2016
 1.  
Lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm vật liệu nổ công nghiệp
Khách hàng: Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở nghiên cứu thực nghiệm vật liệu nổ công nghiệp
 • Trình, bảo vệ kết quả báo cáo tại cơ quan có thẩm quyền
Quảng Ninh 2017
 1.  
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty TNHH Kalbas Việt Nam
Khách hàng:  Công ty TNHH Kalbas Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập báo cáo ĐTM và trình, bảo vệ tại các cơ quan có thẩm quyền
Hà Nam 2018
 1.  
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội
Khách hàng:  Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập báo cáo ĐTM và trình, bảo vệ tại các cơ quan có thẩm quyền
Hà Nội 2018
 1. 2
Lập Hồ sơ khai thác nước dưới đất và hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Khách hàng: Bệnh viện Nhi Trung ương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất và giấy phép xả nước thải của Bệnh viện Nhi Trung ương
Hà Nội 2018
 1.  
Lập Hồ sơ khai thác nước mặt cho Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn - Công ty TNHH Ngọc Linh
Khách hàng: Công ty TNHH Ngọc Linh
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác nước mặt cho Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn
Bắc Kạn 2018
 1.  
Lập Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước cho Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn - Công ty TNHH Ngọc Linh
Khách hàng: Công ty TNHH Ngọc Linh
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thài vào nguồn nước cho Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn
Bắc Kạn 2018
 1.  
Lập Hồ sơ xin gia hạn khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
Khách hàng: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép gia hạn khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
Hà Nội 2019
 1. 2
Lập Hồ sơ xả nước thải của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ
Khách hàng: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ
Phú Thọ 2019
 1.  
Lập Hồ sơ xả nước thải của Công ty TNHH Trung tâm Công nghệ Quốc tế Hà Nội
Khách hàng: Công ty TNHH Trung tâm Công nghệ Quốc tế Hà Nội
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải cho tòa nhà HITC của Công ty TNHH Trung tâm Công nghệ Quốc tế Hà Nội
Hà Nội 2019
 1.  
Lập Hồ sơ gia hạn xả thải của Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An
Khách hàng: Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả nước thải của Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An
Hà Nội 2019
 1.  
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Cổ phần gỗ Hòa An
Khách hàng: Công ty Cổ phần gỗ Hòa An
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Phú Thọ 2019
 1.  
Lập báo Đề án Bảo vệ môi trường cho Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng
Khách hàng: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát môi trường nền tại khu vực dự án
 • Lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết
Hải Phòng 2015
III Dự án sản xuất sạch hơn và an toàn hóa chất
 1.  
Đánh giá hiệu quả của các dự án trình diễn sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp được hỗ trợ bởi CPI từ 2007-2011
Khách hàng: Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI)-DANIDA-Đan Mạch
Mô tả công việc thực hiện:
 • Điều tra hiện trạng môi trường tại các doanh nghiệp được CPI hỗ trợ tại các tỉnh trọng điểm
 • Đánh giá hiệu quả các dự án trình diến
Bến Tre-Quảng Nam-Nghệ An-Phú Thọ 2012
 1.  
Xây dựng Hướng dẫn sản xuất sạch cho ngành mía đường, ngành thuộc da và phân NPK
Khách hàng: Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI)- DANIDA- Đan Mạch
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp mía đường, thuộc da và sản xuất phân NPK
Việt Nam 2008-2011
 1.  
Đào tạo nâng cao năng lực về Sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Khách hàng: DOW CHEMICAL
Mô tả công việc thực hiện:
 • Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng áp dụng sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải  cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại 30 tỉnh, thành phồ trên cả nước.
Việt Nam 2013-2016
 1.  
Đánh giá nhanh SXSH cho 20 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Khách hàng: Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI)- DANIDA- Đan Mạch
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát hiện trạng sản xuất của các doanh nghiệp
 • Đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp
 • Phân tích đề xuất các giải pháp SXSH cho các doanh nghiệp
Việt Nam 2010-2011
 1.  
Đánh giá chi tiết SXSH cho 7 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Khách hàng: Bộ Công thương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Khảo sát hiện trạng sản xuất của các doanh nghiệp
 • Đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp
 • Phân tích đề xuất các giải pháp SXSH cho các doanh nghiệp
 • Phân tích tính khả thi các giải pháp SXSH.
Việt Nam 2012-2014
 1.  
Lập Kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất, tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ về Kỹ thuật An toàn hóa chất cho Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Đào tạo an toàn hóa chất cho cán bộ nhà máy
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Quảng Ninh 2013
 1.  
Xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Khách hàng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
Hải Dương 2016
 1.  
Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Khách hàng: Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Quảng Ninh 2016
 1.  
Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH CHEMILENS Việt Nam
Khách hàng: cho Công ty TNHH CHEMILENS Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố khẩn cấp  cho Công ty Xi măng Hoàng thạch
Khách hàng: Công ty Xi măng Hoàng thạch
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp
Hải Dương 2016
 1.  
Xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Khách hàng: Cty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Bình Thuận 2016
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Nhà máy LPG Hà Nội
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hà Nội 2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Nhà máy LPG Hải Phòng
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Phòng 2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Trạm nạp Gas Thừa Thiên Huế
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Thừa Thiên Huế 2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Trạm nạp Gas Petrolimex Hà Tĩnh
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hà Tĩnh 2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Trạm nạp Gas Petrolimex Phú Thọ
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Phú Thọ 2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Nhà máy LPG Đà Nẵng
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Đà Nẵng 2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Nhà máy LPG Bình Định
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
 • Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Bình Định 2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin – Etsu VN
Khách hàng: Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin – Etsu VN
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Phòng 2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Integral Materials Invesment Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH Integral Materials Invesment Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Quảng Ninh 2019
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Mitari Việt Nam.
Khách hàng: Công ty TNHH Mitari Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Đào tạo an toàn hóa chất cho cán bộ nhà máy;
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2012
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty nhiệt điện Phả Lại.
Khách hàng: Công ty TNHH Mitari Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2014
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Taishodo Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH Taishodo Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2015
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Giầy CONTINUANCE Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH Giầy CONTINUANCE Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2015-2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2015-2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Khách hàng: Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2015
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH MEIJITSU TONGDA Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH MEIJITSU TONGDA Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH SEIKO Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH SEIKO Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công Ty TNHH Nhôm Đông Á
Khách hàng: Công Ty TNHH Nhôm Đông Á
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty Cổ phần Công nghiệp TUNGKOANG
Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp TUNGKOANG
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Khách hàng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công Ty TNHH Bao Bì AP
Khách hàng: Công Ty TNHH Bao Bì AP
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Lập Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Hóa chất & Môi trường Aureole Mitani
Khách hàng: Công ty TNHH Hóa chất & Môi trường Aureole Mitani
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hải Dương 2016
 1.  
Lập biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Trạm nạp Gas Petrolimex Sơn La
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Sơn La 2018
 1.  
Lập biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Trạm nạp Gas Petrolimex Ninh Bình
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Ninh Bình 2018
 1.  
Lập biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Trạm nạp Gas Petrolimex Quảng Ninh
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Quảng Ninh 2018
 1.  
Lập biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Trạm nạp Gas Petrolimex Quảng Bình
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Quảng Bình 2018
 1.  
Lập biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất cho Trạm nạp Gas Petrolimex Sài Gòn
Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex
Mô tả công việc thực hiện:
 • Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
Hồ Chí Minh 2018
 1.  
Đào tạo an toàn hóa chất cho Công ty JX Nippon Oil & Energy Việt Nam
Khách hàng: Công ty JX Nippon Oil & Energy Việt Nam
Mô tả công việc thực hiện:
 • Đào tạo an toàn hóa chất
Hải Phòng 2016
IV Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường
 1.  
Tư vấn lập, trình xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Than Uông Bí – TKV
Khách hàng: Công ty Than Uông Bí – TKV
Mô tả công việc:
 • Đánh giá thực trạng quản lý môi trường của cơ sở;
 • Xác định các vấn đề môi trường cần kiểm soát, quản lý;
 • Đào tạo, hướng dẫn cơ sở biện pháp kiểm soát, quản lý;
 • Hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường cho cơ sở;
Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho cơ sở
Quảng Ninh 2015
 1.  
Tư vấn lập, trình xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
Khách hàng: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
Quảng Ninh 2015
 1.  
Tư vấn lập, trình xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
Khách hàng: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
Quảng Ninh 2015
 1.  
Tư vấn lập, trình xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
Khách hàng: Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
Quảng Ninh 2015
 1.  
Tư vấn lập, trình xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Than Nam Mẫu - TKV
Khách hàng: Công ty Than Nam Mẫu - TKV
Quảng Ninh 2015
 1.  
Tư vấn lập, trình xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Than Mạo Khê - Vinacomin
Khách hàng: Công ty Than Mạo Khê - Vinacomin
Quảng Ninh 2015
 1.  
Tư vấn lập, trình xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Cổ phần Than Khe Chàm - Vinacomin
Khách hàng: Công ty Cổ phần Than Khe Chàm - Vinacomin
Quảng Ninh 2015
 1.  
Tư vấn lập, trình xác nhận hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Cổ phần Than Dương Huy - Vinacomin
Khách hàng: Công ty Cổ phần Than Dương Huy - Vinacomin
Quảng Ninh 2015
Hotline
0975.495.851
Zalo
0975.495.851