Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty TNHH Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

Mục lục
Tóm tắt dự án Địa điểm Thời gian
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty TNHH Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát
Khách hàng: Công ty TNHH Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát
Mô tả công việc thực hiện:
  • Lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực nhà máy
Lai Châu 2020
Hotline
098.762.7201
Zalo
098.762.7201
Viber
098.762.7201
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram