Tư vấn hồ sơ môi trường

Mục lục
Tóm tắt dự án Địa điểm Thời gian
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Nhiệt điện Sơn Động
Khách hàng: Công ty Nhiệt điện Sơn Động
Mô tả công việc thực hiện:
  • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực nhà máy nhiệt điện, bãi thải xỉ than, khu vực dân cư
  • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Bắc Giang 2016-2020
Hotline
098.762.7201
Zalo
098.762.7201
Viber
098.762.7201
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram