Quan trắc, phân tích môi trường

Mục lục

Hình ảnh dự án

Tóm tắt dự án Địa điểm Thời gian
Giám sát môi trường giai đoạn thi công Gói thầu A5 (Đoạn Yên Bái) – Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Keangnam Enterprises (Hàn Quốc)
Mô tả công việc thực hiện:

Khách hàng:
  • Quan trắc đánh giá môi trường xung quanh khu vực dự án trong giai đoạn thi công
  • Khảo sát, quan trắc tiếng ồn
  • Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn
Hoàn thành báo cáo môi trường trình Chủ đầu tư (VEC)
Yên Bái 2011-2014
Hotline
098.762.7201
Zalo
098.762.7201
Viber
098.762.7201
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram